Avstängningsventil installerad

Image
13 Jul
Image

Avstängningsventil installerad på stamledningen 

I Munka-Ljungby har vi fällt in en ny avstängningsventil på kulvertens stam. Detta innebär att vi vid en eventuell läcka i kulverten enbart behöver stänga av på den berörda sträckan, medan vi fortsätter leverera fjärrvärme som vanligt på andra håll. 


Sedan tidigare finns en ventil på den östra stammen.